Sunday, March 8, 2020

డిల్లి కేపిటల్స్ ఐపిఎల్ టీమ్

డిల్లి కేపిటల్స్ ఐపిఎల్ టీమ్

No comments:

Post a Comment

జనతా కర్ఫ్యూ జనులంతా ఏకభావనతో బౌతిక దూరం

జనతా కర్ఫ్యూ జనులంతా ఏకభావనతో బౌతిక దూరం పాటించడం వలన కొంతవరకు కరోనాని కట్టడి చేయవచ్చు. మనకోసం మనం తీసుకునే శ్రద్ద మనకు రక్ష, మనతోబాటు సమా...